-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Rotterdam ‘De ándere thuiszorg voor Rotterdam en omgeving’

Welkom op onze website

Professionele zorg is vaak noodzakelijk maar niet altijd! U kunt mogelijk ook andere vormen van hulp of ondersteuning verkrijgen waar u eerst niet aan zou hebben gedacht. De sociale kaart van uw omgeving biedt hiervoor veel informatie. Die informatie kunt u terugvinden in uw (deel)gemeente gids, de website van uw (deel)gemeente of de digitale sociale kaart.

 

Zorgaanbod

Bij ons staat de zelfstandigheid van de cliënt voorop. Samen met u maken we een individueel zorgplan. Uw wensen zijn daarbij richtinggevend. De zorgverleners van PrivaZorg Eemland zijn goed gemotiveerde professionals. Als zelfstandigen in de zorg kunnen zij in goed overleg met de cliënt hun werk inrichten. Zo krijgt u hulp zoals u het wilt: zonder wachtlijsten, door deskundige en vertrouwde zorgverleners, op de momenten en manieren waarop u dat wenst.

Zorgverleners

PrivaZorg Rotterdam werkt met zorgvuldig geselecteerde ZZP’ers die, o.a. via de inschrijvingsprocedure bij het kwaliteits instituut KIWA Prismant, borg staan voor verantwoorde zorgverlening.  PrivaZorg Rotterdam coördineert vanuit verantwoordelijkheid voor de cliënt of de zorg volgens afspraak wordt geleverd.

© puntjesopde-i.nl